• eBA
 • İş Zekası
 • Kurumsal Çözümler
 • eBA Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemi

  eBA Doküman Yönetim Sistemi kurumun ya da organizasyonun kurumsal hafızasını düzenler, geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olur. Diğer bir ifade ile şirketlerin yaşam süreçleri boyunca yarattığı bilgi, belge doküman gibi yazılı ya da görsel öğelerin oluşturulması, saklanması ve bu bilgilere erişilmesini sağlar. Özetle kağıtsız ofis yönetim sistemi diye tanımlayabiliriz.


  eBA İş Akışı Yönetim Sistemi iş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik otomasyona taşınması ve diğer kurumsal uygulamalarla entegrasyonunu sağlayarak, işletmelerin karlılığını artıran, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç geliştirme platformudur. Kurumsal süreçlerin, standartlaşması, optimizasyonu, hızlandırılması ve otomasyonu için iş akışı sistemlerine ihtiyaç duyarız. Bu tip sistemler, doküman ve formları akıllı hale getirerek elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.
 • İş Zekası ve Raporlama Çözümleri

  Her geçen gün artan verilerinizin doğru analiz metotları ile yorumlandığında kurumunuzun stratejik kararlarını doğru bir biçimde almanıza risklerini daha iyi yönetmenize ve innovasyon yapmanıza imkan sağlayabiliyor.

  Bu amaçla size en global çözümleri araştırarak ;

  Veri Ambarı ve İş Zekası uygulamalarına yönelik veri modellerinin
  -tasarımı,
  -geliştirilmesi
  -ve ilgili süreçlerin geliştirilip, desteklenmesi,

  Şirket kaynak sistemlerinden ETL prosesleri kullanarak datayı kaynak sistemden veri ambarına transfer edilmesi,

  Kurumunuzun ihtiyac duyduğu raporlarının hazırlanması.
 • Özel Çözümler

  Şu an kullanılan global çözümler kurumunuza gereken desteği ve çözümleri size sağlayamayabilir. Sadece kurumunuza uygun çözümlerin geliştirilmesi konusunda sizin yanınızdayız.

  *İhtiyaçlarınızın analiz ve projelendirilmesi.
  *Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu size özel uygulamarın geliştirilmesi.
  *Kurumunuz içinde çalışan sistemler arasında entegrasyonların geliştirilmesi.
  *Uygulamaların eğitimi ve dokümantasyonun yapılması.